Paylaşmak

Paylaşmak

Paylaşmak, pay isminden türemiş bir fiilin ismidir. Sözlük anlamı; “aralarında bölüşmek, pay etmek”tir.

Dünya yaratılalı beri insanlar, kendilerine sunulan imkânları paylaşır dururlar.

Tanışmak, anlaşmak, paylaşmak… Güzel bir paylaşımın arkasından anlayış, güven ve huzur gelir. Yani paylaşma anlayışı, anlayış güveni, güven saygıyı, saygı da sevgiyi doğurur.

* * * *

Sevenin sevdiğinden uzak olduğunda yaşadığı duygu çeşidi özlemdir. Buradaki sevilen, bir insan olabileceği gibi, kişinin doğup büyüdüğü memleketi de olabilir.

Gurbette yaşayanların (sıla özlemi çekenlerin) hemşehri aramaları bu duygularını paylaşmak istemelerindendir. Nice garipler (gurbette yaşayanlar), özlemlerini paylaşacak birini bulamadıklarında, kaleme kâğıda sarılmışlardır. Gurbet şiirleri ve gurbet türküleri böyle ortaya çıkmıştır.

İçimizde bulunan duygulardan aleyhimize olanlar paylaşıldıkça azalırken; lehimize olanlar paylaşıldıkça çoğalıyor. İşte bundan dolayı paylaşmayı bilen insanın daima bir adım önde avantajlı olduğunu anlıyoruz. Paylaşmanın insan için ne kadar önemli olduğu ortadadır. Paylaşan insan mutlu olur ve mutlu eder.

* * * *

Sevinçler paylaşıldıkça artar.

Sevgiler paylaşıldıkça artar.

Üzüntüler paylaşıldıkça azalır.

Özlemler paylaşıldıkça azalır.

Paylaşılmayan ‘başarı mutluluğu’ çabuk söner.

Paylaşmak, yardımlaşmadır.

Paylaşmak, anlayıştır.

Paylaşmak. özveridir.

Paylaşmak, dost kazandırır.

Paylaşmak, cimrilikten korur.

Hayat, paylaşmaktır. Hayatın devamı paylaşmayı zorunlu kılar. Paylaşma, insanlık bağlarını sağlamlaştırır. Paylaşma çoğu kere dostluğun başlangıcı olur. Ve yine dostluklar, paylaşma ortamlarında pekişir, büyür. Paylaşan gönüller arasında yollar oluşur, köprüler kurulur.

Sıkıntımızı içimize gömmemiz, derdimizin büyümesine sebep olur. Bunu yok etmenin yolu paylaşmaktan geçer. “Derdini söylemeyen, derman bulamaz.” demişler.

Paylaşmanın arzu edilen yararı sağlaması için şu üç uygunluğa dikkat etmek gerekir: Uygun insan, uygun mekân, uygun zaman. Yani, uygun bir insanla, uygun bir mekân ve zamanda paylaşılanlardan bir kazanç elde edilir. Uygun insan, paylaşmaya hazır olan insandır. Uygun mekân ve zaman ise, paylaşanların güvenlikte olduğu, tedbiri düşünülmüş mekân ve zamandır. Paylaşmak için yanlış kişiyi seçen, doğru durakta yanlış otobüse binmiş olur. Yanlış otobüs de kişiyi menzile ulaştırmaz. Uygun olmayan insanla paylaşılan sır, kişinin başına işler açar. Bir şeyi ihtiyacı olanla paylaşmak, o paylaşmayı değerli kılar.

Şeytanla paylaşmak maraz doğurur. Besmelesiz yemekten şeytan pay alır. Yanlışı paylaşmak, sadece yanlışın büyümesine ve yayılmasına sebep olur: Sigaranın, alkolün, esrarın paylaşılmasını bu açıdan düşünmek gerekir.

Cimriler paylaşmada tek yönlüdürler. Yani hep alıcıdırlar, vermeye yaklaşmazlar. Bir cimri için söylenen, “Günahını bile vermez.” sözü yaygın olarak kullanılır.

“Birlikten kuvvet doğar.” sözünde de değinildiği gibi zorluklar, paylaşılarak aşılır. Karşılaşılan zorlukların kolaylaşması, sevgilerin kuvvetlenmesi ve hayatın güzelleşmesi için paylaşmak şarttır. Bir kişideki paylaşmacı girişim paylaşma konusunda, karşısındakileri de harekete geçirecektir.

Sohbetler, birer paylaşma ortamlarıdır. Sohbet, paylaşmaktır. Sohbetin sevilmesi de bu özelliğinden dolayıdır. Ve sohbet için (paylaşmak için) dosta ihtiyaç vardır:

“Gönül, ne kahve ister ne kahvehane,

Gönül bir dost ister, kahve bahane.”

Paylaşmak, insanları bir araya getiren ve bir arada tutan en önemli etkendir.

* * * *

Düşüncelerin paylaşılması da çok önemledir. Bu paylaşma bir kural çerçevesinde oluşur: Eğitimde birlik, düşüncede birlik, eylemde birlik. Eylemde birliğin (yani eylemi paylaşmanın) olmazsa olmazı düşüncede birliktir. Düşüncede birliğin (yani düşünceyi paylaşmanın) olmazsa olmazı da eğitimde birliktir. İşte bu üç birlik kuralının merkezinde düşünsel paylaşım bulunuyor.

Toplumu bütünleştiren en önemli faktör paylaşmaktır. Paylaşmanın olmadığı bir toplum parçalanmaya mahkûmdur. Osmanlı, en güzel günlerini esnafının müşteriyi paylaşmak yüceliğine eriştiği dönemlerde yaşamıştır.

Cezmi GENÇTEN

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir