40 Deyim

1- ağız gevşekliği: Sır tutmama hali.

2- arabayı düze çıkartmak: Sonunda işini kolaylaştırmak.

3- başına feleğin tokmağı inmek: Bir felakete uğramak.

4- beyni sulanmak: Bunamak.

5- boyunun ölçüsünü almak: Biri tarafından ağzının payı verilmek.

6- can atmak: Çok istemek.

7- canı burnuna gelmek: Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek.

8- ciğeri beş para etmez: Değersiz kişi.

9- çıkmaz ayın son çarşambası: Belirsiz ve uzak bir zaman.

10- çorbada tuzu bulunmak: Emeği geçmek.

11- çizmeden yukarı çıkmak: Haddini bilmemek.

12- çürük tahtaya basmak: Umduğunu bulamamak, aldanmak

13- davulu yarık: Sır saklamayan, önüne gelene içini döken

14- dişini sökmek: Zararsız hale getirmek.

15- dokuz doğurmak: Korkudan ve heyecandan bitmek.

16- dolmaları yutmak: Kanmak, aldanmak.

17- dikili ağacı olmamak: Malı mülkü olmamak.

18- demir gibi olmak: Sağlam ve sıhhatte olmak.

19- iki dirhem bir çekirdek: Şık giyimli kimse.

20- dümen suyundan gitmek: Karşısındakinin huyuna göre davranmak.

21- dünyaya kazık kakmak: Ölmemek.

22- eceline susamak: Tehlikeli işlere girişmek

23- ensesinde boza pişirmek: Çok eziyet çektirmek

24- faka basmak: Güç duruma düşmek.

25- fasulye gibi kendini nimetten saymak: Kendine olduğundan fazla değer vermek

26- Feleğin çemberinden geçmiş: Tecrübeli, bilmiş.

27- felekten bir gün çalmak: Eğlenceli bir gün geçirmek.

28- fincancı katırlarını ürkütmek: Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketler yapmak.

29- Fol yok yumurta yok: Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması

30- gagasından yakalamak: Zayıf noktasından yakalamak.

31- gavur ölüsü: Oldukça ağır.

32- gırtlağından kesmek: Yiyecek parasını kısıtlamak.

33- güvendiği dağlara kar yağmak: Güveni sarsılmak.

34- habbeyi kubbe yapmak: Önemsiz bir şeyi büyütmek.

35- Her gün papaz pilav yemez: Hep aynı şeyler yapılamaz.

36- hindi gibi kabarmak: Övünmek, böbürlenmek.

37- ipe un sermek: Gevşemek, bahane uydurup işten kaçınmak.

38- laf altında kalmamak: Karşısındakinin sözünün altında kalmamak.

39- Tut kelin perçeminden: Boşuna uğraşma, onda yok anlamında.

40- yangın var diye bağırmak: Bir şeyden çok bıkmak, bezmek.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir