Yaz Gelmeyi Görsün – Seyfettin Başçıllar

Taşın Başı – Yaşar Hadi Öner

Kambur Hafız ve Minare – Mustafa Kutlu

İlk Namaz – Ömer Seyfettin

Fahri Usta – Hasan Kallimci

Dolaşık’ın Kamyonu – Kerim Aydın Erdem

Bir Tükenişin Öyküsü – Tülay Uğuzman

Bayram Hediyesi – Mehmet Niyazi Özdemir

Arabacı – Kemal Tahir

Misafir – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Elif – İnci Aral

Tenha Bir Dünya – Hatice Bilen Buğra

On İkiye Bir Var – Haldun Taner

İbrahim Oğlu İbrahim Öyküsü – Fatma Edgü

Karanfilli Kavga – Fatma Karabıyık Barbarosmanoğlu

Karanfilsiz – Adalet Ağaoğlu

Bir Yol – Ahmet Hamdi Tanpınar

Bahar – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Göç Zamanı – Bahaeddin Özkişi

Gel İçimde Ağla – Durali Yılmaz