BALKONDA SAATLER III

 

Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi!

Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden...

Uzakta bir satıcı, yahut çocuk sesi...

Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler,

Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden

Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!

İşte karşıkini de güneş çerçeveledi:

Demin duvar dibinde uyuklayan bir kedi

Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna...

Bayıltıyor hararet otu, taşı, böceği;

Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği

Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!

 

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)