MÜBAREK RAMAZAN

 

Arınmış gönüller durdu secdeye,
İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye.
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti, ilahî sesler derinde.
Bir bitmez bereket beraberinde,
Yurda burcu burcu geldi Ramazan..

Gözler kilit vurur uykusuzluğa,
Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa.
Bu o gündür, derman bulunur, derde,
Bugün artık bütün şüpheler yalan.
Bu o gündür, şavkır can evimden can,
Bugün mahya benim minarelerde.

Tertemiz, dolaşsam hangi mabedi,
Melekler kıskanır bu ibadeti.
Düşler kubbelerde kucak kucaktır,
Bana madde kadar mana da lâzım.
Gürül gürül Kur'an oku hafızım,
Bu aşk içerimde salkım saçaktır.

İnancın, eriştim saltanatına;
Dilekçem var bugün tanrı katına.
Huzurdan bahseder, görürsem, kimi,
Yalın duygularım çoğalır, daha,
Bugün kalbim daha yakın Allaha,
Bugün tekmil aşk donatır içimi.

Sular gümüş gümüş akar sebilden,
Ay aydın, ayetler süzülür dilden.
Hakkın avuçlarına sığmaz nasibi,
Cümle saadetler gelir yakına,
Peygamber peygamveri aşkına
Doğruluk ve kullarına Yarabbi.

FEYZİ HALICI (1924)