40 Hikaye kategorisi

Kaymaklı Tavukgöğsü – Kemal Bilbaşar

Gülen Ada – Cevat Şakir Kabaağaçlı

Elli Kuruş – Orhan Kemal

Avcı Hattı – Bekir Sıtkı Kunt

Yaz Gelmeyi Görsün – Seyfettin Başçıllar

Taşın Başı – Yaşar Hadi Öner

Kambur Hafız ve Minare – Mustafa Kutlu

İlk Namaz – Ömer Seyfettin

Gövde ve Yaprak – Sabahat Emir

Fahri Usta – Hasan Kallimci

Dolaşık’ın Kamyonu – Kerim Aydın Erdem

Bir Tükenişin Öyküsü – Tülay Uğuzman

Rozalya Ana – Sevinç Çokum

Gelinlik Kız – Selim İleri

Motor – Samim Kocagöz

Pandomima – Sami Paşazede Sezai

Karanfiller ve Domates Suyu – Sait Faik Abasıyanık

Arabalar Beş Kuruşa – Sabahattin Ali

Bir Yudum Su – Reşat Nuri Güntekin

Eskici – Refik Halit Karay

Güvercinler Kanada Kalktı – Oyhan Hasan Bıldırki

Unutulan – Oğuz Atay

Ümit Fakirin Ekmeği – Nezihe Meriç

Sahan Külbastısı – Memduh Şevket Esendal

Hep Onlar İçin – Mehmet Rauf

Bayram Hediyesi – Mehmet Niyazi Özdemir

Miras Keçe – Kenan Hulusi Koray

Arabacı – Kemal Tahir

Misafir – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Elif – İnci Aral

Tenha Bir Dünya – Hatice Bilen Buğra

On İkiye Bir Var – Haldun Taner

İbrahim Oğlu İbrahim Öyküsü – Fatma Edgü

Karanfilli Kavga – Fatma Karabıyık Barbarosmanoğlu

Karanfilsiz – Adalet Ağaoğlu

Bir Yol – Ahmet Hamdi Tanpınar

Bahar – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Göç Zamanı – Bahaeddin Özkişi

Gel İçimde Ağla – Durali Yılmaz

Ferhunde Kalfa – Halit Ziya Uşaklıgil