40 Atasözü

1- Aç, elini kora sokar.
Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez.

2- Aç gözünü, açarlar gözünü.
Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu beladan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur.

3- Açık yaraya tuz ekilmez.
Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü arttıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir.

4- Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.
Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük taslamaya başlar.

5- Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine, hakkında kötü şeylerin ortaya çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma.

6- Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
Birileri gelip konuğumuz olabilir, evimizde kalabilir. Bu konuk tıpkı can gibidir; can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa, konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş, dost, yakın ve konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz.

7- Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar, çokluk büyüklerini örnek alırlar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. Bu sebeple, anne-babanın çocuklar, büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi, eğitim açısından oldukça önemlidir.

8- Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.
İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı, orta bir yol izlemelidir. Gerek maddî, gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük, hem de çok yüksek hayat biçimi zarar verir.

9- Al elmaya taş atan çok olur.
1. Önemli, parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur. 2. Değerli, güzel ve çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. Kimileri onu elde etmeye çalışırken, kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar.

10- At binenin (iş bilenin), kılıç kuşananın.
1. Kim ki bir işi beceriyor, bir şeyi kullanıyor, bir şeyden gerektiği gibi faydalanıyorsa, o şeye sahip olmalıdır; en uygunu, yakışanı da budur. 2. Kim ki başkasının yararlanmadığı, yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve ondan yararlanıyorsa, o şey, mal sahibinden çok onun sayılır.

11- Balta girmedik orman olmaz.
Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki, zorluk, felaket ve acılarla karşılaşmayan, bir zarar görmeyen kimse yoktur.

12- Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez).
1. Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük, önemsiz belirtilerin varlığı yeterli değildir. 2. Güzel ve hoş olsa da, küçük bir değeri elde etmekle mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz.

13- Çatal kazık yere çakılmaz.
Bir işe, çok başlılık zarar verir. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Bir o yana, biri bu yana çeker. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez. Yapılmamış olarak öylece kalakalır.

14- Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
Her işin kendine has araç ve gereci vardır. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. Kötü, uygun olmayan araç ve gereçlerle iyi bir şey, kaliteli bir ürün elde edilemez.

15- Deliye her gün bayram.
Aklı kıt, kavrayışı az, sorumluluk nedir bilmeyen, hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen, istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir. Onun için günlerin birbirinden farkı yoktur, hemen her gününü bayram neşesi içinde geçirir.

16- Dinsizin hakkından imansız gelir.
Acımasız, kötü, insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha kötü bir kişi gelebilir.

17- Dost dostun eyerlenmiş atıdır.
Gerçek dost, dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumda bekler.

18- Dostun attığı taş baş yarmaz.
Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize zarar gelmez. Biliriz ki, onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir.

19- Düşmez, kalkmaz bir Allah.
Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. Sağlıklı bir insan hastalanabilir, zengin de yoksul düşebilir. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi, büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler.

20- Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış, büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse, şaşkınlığa düşer; sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler; kendisini yargılayacak kimselere çatar, onları kötüler.

21- El el ile, değirmen yel ile.
Nasıl ki bir yel değirmeninin buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa, insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması, işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır.

22- El ile gelen düğün bayram.
Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır çünkü insanın sadece kendisi değil, herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür.

23- Esirgenen göze çöp batar.
Titizlikle korunmak istenen, üzerine fazla düşülüp titrenen şeye genellikle bir zarar gelir. Bunu önlemek insanın elinde değildir. Bu bakımdan bir şey üzerinde gereğinden fazla, aşırı ölçüde durulmamalıdır.

24- Gafile kelam, nafile kelam.
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. O, bildiği gibi hareket eder. Dolayısıyla ona söylenecek her söz boşa gider.

25- Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
İstenmeden, zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma, bulantı ve kusma yapma), zorla ve istenmeden yapılan iş de benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir.

26- Hamama giren terler.
Bir işe girişen kimse, o işin güçlüklerini, sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. Çünkü bu işin durumunu, sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul etmiştir.

27- Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence altındadır, orada rahat etmektedir.

28- Her kaşığın kısmeti bir olmaz.
Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler de biri diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır.

29- Isıracak it dişini göstermez.
Kötülük edecek kimse, bunu daha önceden haber vermez. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan, bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil, bize sinsice yaklaşan kimselerden çekinmeliyiz.

30- İki baş bir kazanda kaynamaz.
Düşünceleri, eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda, bir iş üzerinde uyuşamazlar; görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey çıkaramazlar.

31- İnsanoğlu çiğ süt emmiş.
Şurası muhakkak ki, insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çoklukla güven de vermez. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir.

32- Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur. Çünkü bir ihtiyaca, kalitesi düşük de olsa cevap verecektir.

33- Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
Bilgisiz, anlayışsız, beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde, çok az bilgi, anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar.

34- Kurt dumanlı havayı sever.
Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır, kimin ne yaptığı belli değildir. Dolayısıyla kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu ortamın oluşmasını istekle beklerler.

35- Leyleğin ömrü laklakla geçer.
Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur.

36- Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.
İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan, karşına çıkabilecek tehlikelere karşı şimdiden tedbir al.

37- Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa?
Kişi, üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır, bir sonuç alınamadığı gibi iş düzeni de bozulur, karışıklık çıkar, tatsızlık başlar.

38- Sükût ikrardan gelir.
Susmak kabul etmek demektir. Bir kişi, kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor, kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa, bu evet, kabul ettim demek anlamına gelir.

39- Şahin, sinek avlamaz.
Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük, önemsiz, değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler.

40- Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan kalkınca şaşırır; ne yapacağını bilemez olur, iş yapamaz hâle gelir.

28 Yorum Var

 1. lütfen bu atasözlerde iletişimin öğeleri nasıl bulunacağı konusunda bir yazı yada benzeri yayınlar mısınız teşekkür ederim

  öğrenci tarafından 17 Ocak 2010 tarihinde gönderilmiş.

 2. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM! ÖĞRETMEN 40 ATASÖZÜ İSTEDİ 1 GÜN SÜREMİZ VARDI .BU ATASÖZLERİ ÇOK İŞİME YARADI BÖYLE DEVAM ET EDEBİYAT SAHNESİ!!

  Pelin Doğa

  Doğa Pelin Yıldız tarafından 02 Kasım 2010 tarihinde gönderilmiş.

 3. Teşekkürler Türkçe Perfonmans Ödevini Yaptım Ty

  Dragon tarafından 20 Aralık 2010 tarihinde gönderilmiş.

 4. bence güzeldi bana sorarsanız öyle ama.

  eda tarafından 29 Aralık 2010 tarihinde gönderilmiş.

 5. teşekkür ederim türkçe ödevim bitti sağolunnnn

  eda tarafından 29 Aralık 2010 tarihinde gönderilmiş.

 6. cok güelmis

  eren tarafından 04 Aralık 2013 tarihinde gönderilmiş.

 7. çok tesekkur ederim performans ödevim içindi çok işime yaradı

  zeren tarafından 09 Aralık 2013 tarihinde gönderilmiş.

 8. çok işime yaradı teşekkürler

  yeşim tarafından 31 Aralık 2014 tarihinde gönderilmiş.

 9. çok sağolun sınavımda sordular buradan çalıştım ve 95 aldım çok tşk ederim

  ecefe tarafından 05 Mayıs 2015 tarihinde gönderilmiş.

 10. SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. ÖĞRETMENİMİZ 30 TANE ATASÖZÜ VE ANLAMI İSTEDİ FAKAT BEN 40 TANE YAZDIM. SİZİN SAYENİZDE ÖDEVİMDEN + ALDIM

  öğrenci tarafından 12 Mayıs 2015 tarihinde gönderilmiş.

 11. Menimde odevime yardımcı oldunuz saglun

  mehmetbugra tarafından 24 Aralık 2015 tarihinde gönderilmiş.

 12. hoca 30 dedi bende yazdım tşk edrm hepsi güzel olmuş süperler ödevden belki+alırım

  melek nur tarafından 01 Ocak 2016 tarihinde gönderilmiş.

 13. ödevime yardımcı oldunuz

  mehmet tarafından 01 Ocak 2016 tarihinde gönderilmiş.

 14. Çok güzel vallahi 25 tane atasözü istedi hoca ben 40 tanesinin içinden 25 tane anlamıyla aldım çok güzel alkış lülülülülütfennnnn:)

  yaptı valla tarafından 02 Şubat 2016 tarihinde gönderilmiş.

 15. yardım ettiğin için çok teşekkür ederim edebiyat sahnesi

  arda tarafından 13 Şubat 2016 tarihinde gönderilmiş.

 16. güzel bazılarını bulamadım ama işe yaradı

  Berkay tarafından 14 Şubat 2016 tarihinde gönderilmiş.

 17. Adnan Mendres İlkokulundan geliyorum ben.Öğretmenim Adem Polat 30 tane atasözleri yazmamızı istedi.Ve bu siteden çok yararlandım.Size teşekkür ederim (SİTE ÇOK YARARLI)

  Nisanur Çelebi tarafından 09 Mart 2016 tarihinde gönderilmiş.

 18. guzel ama uzun

  özlem cangul tarafından 18 Mart 2016 tarihinde gönderilmiş.

 19. cok güzel ama cok uzun

  ronaldo tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde gönderilmiş.

 20. ben ronaldo soyadım messi

  ronaldo tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde gönderilmiş.

 21. bir varmış bir yokmuş haaaaa

  5/C tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde gönderilmiş.

 22. Müthiş öğretmen kesin artı verir… çok güzel öğretmen 30 tane istemişti ama ben yinede 40 tane atasözü ve anlamlarını yazdım çok güzel lütfen böyle devam et… edebiyat sahnesi

  5/E tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde gönderilmiş.

 23. Cok Teşekkürler

  cancanmeryemcan tarafından 06 Şubat 2017 tarihinde gönderilmiş.

 24. bence harika ödev için sözlük yapmalıydık harikaaaaaaaa

  el a n u r tarafından 09 Şubat 2017 tarihinde gönderilmiş.

 25. çok teşekkürler

  öğrenci tarafından 15 Şubat 2017 tarihinde gönderilmiş.

 26. kardeş 50 tane lazım bana 40 tane burada var sağ ol 10 tane daha bulabılirmisiniz bunlardan ayrı

  alp tarafından 12 Nisan 2017 tarihinde gönderilmiş.

 27. Eyvallah Cigerimsin

  Bu Arada Ben Böbrek :D

  Böbrek :D tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde gönderilmiş.

 28. Sağol son 1 saatim kalmıştı sayende yazdım

  İsim tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde gönderilmiş.

Yorum Gönder